Bảng giá

STT Vật liệu Địa điểm Số lượng Đơn giá
0 Bột đá Vĩnh Long, Củ Chi, Long An, Bến Tre 1 tấn 660.000vnđ
1 Rơm Vĩnh Long, Củ Chi, Long An, Bến Tre 1 cuôn 32.000vnđ
2
3
4
5