Công Ty TNHH Vận Tải Việt Cam Company với phương châm hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhất sự hài lòng của khách hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, chúng tôi đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Việt Cam cung cấp cho khách hàng tất cả các dịch vụ liên quan đến giao nhận, vận tải như: Vận tải hành hóa từ Việt Nam sang Lào và Campuchia; Mua bán rơm và bột đá dolomit; Nhận mở và thanh lý tờ khai hải quan; Nhận xếp dỡ hàng hóa.